So sánh sản phẩm

Báo cáo tài chính Quý III/2017

Chi tiết:
1. Báo cáo tài chính riêng quý III/2017: 
2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017: 
3. Công văn giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Qúy 3/2017 giảm so với cùng kỳ năm trước: 
Tags: ,

Tin cùng danh mục