So sánh sản phẩm

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm2016

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm2016, cụ thể:
                      + Tỷ lệ chi trả: 6% (01 cổ phần được nhận 600 đồng)
                      + Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả: 30/05/2017
                      + Ngày chi trả cổ tức: 30/06/2017.
Chi tiết : 
Tags: ,

Tin cùng danh mục