So sánh sản phẩm

Tin tức

  • Cầu Thăng Long của chúng ta

    Cầu Thăng Long được khởi công ngày 26/11/1974, nhưng do nhiều lý do đến tháng 6/1979 công trình mới được đồng loạt thi công.