So sánh sản phẩm

Tin tức

  • Ấn tượng Teambuilding 2016

    Nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các CBNV trong Tổng công ty, góp phần đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp, tạo tiền đề thúc đẩy SXKD 2017 và các năm tiếp theo. Trong các ngày 16/12 và 17/12/2016, lần đầu tiên Tổng công ty tổ chức chương trình Teambuilding 2016 với chủ đề “ Giá trị cốt lõi Thăng Long“ chia thành 02 buổi. Buổi tối 16/12 là GalaDinner với khẩu hiệu WE LOVE THANGLONG và sáng ngày 17/12 là những trò chơi mang đậm SỨC MẠNH THĂNG LONG.