So sánh sản phẩm

Thông báo hoàn tất thủ tục thoái toàn bộ vốn góp của TLG tại Công ty cổ phần cơ khí & xây dựng số 10 Thăng Long

Tổng công ty Thăng Long -CTCP thông báo hoàn tất thủ tục thoái toàn bộ vốn góp của TCT tại Công ty CP cơ khí và xây dựng số 10 Thăng Long

 Tổng công ty Thăng Long -CTCP thông báo đã hoàn tất thủ tục thoái toàn bộ vốn góp của  TCT tại Công ty CP cơ khí và xây dựng số 10 Thăng Long, cụ thể như sau:

     - Số cổ phần đã góp: 197.600 CP

     - Số cổ phần đã thoái: 197.600 CP

     - Số cổ phần còn lại: 0 CP
Chi tiết: 

Tags: ,

Tin cùng danh mục