So sánh sản phẩm

Thông báo thay đổi thành viên HĐQT Tổng công ty

Miễn nhiệm chức danh UVHĐQT đối với ông Mai Trọng Thịnh và bầu bổ sung bà Trần Hải Yến làm thành viên HĐQT thay thế
Chi tiết: 

 

Tags: ,

Tin cùng danh mục