So sánh sản phẩm

Tin tức

  • Tổng công ty Thăng Long-CTCP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

    Sáng ngày 25/4/2019, tại Hà Nội, Tổng công ty Thăng Long-CTCP (TLG) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của 42 cổ đông, sở hữu  và đại diện 40.791.200 cổ phần tương đương 97,461 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.